มติสภารับร่างแก้รธน.ฉ.3ด้วยเสียงข้างมาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังได้ใช้เวลา การนับคะแนน การรับรองร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ในมาตรา 93-98 นานร่วม 2 ชั่วโมง ท้ายที่สุด รัฐสภามีมติรับร่าง ด้วยคะแนน 330 ต่อ 150 เสียง งดลงคะแนน 34 เสียง มีการตั้งคณะกรรมการตัวแทนวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับนี้ ในสัดส่วน 24 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 18 คน สมาชิกวุฒิสภา 6 คน ในสัดส่วนของ ส.ส. พรรคเพื่อไทย 7 คน พรรคประชาธิปัตย์ 7 คน พรรคภูมิใจไทย
1 คน พรรคเพื่อแผ่นดิน 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคประชาราช พรรคกิจสังคม พรรครวมชาติพัฒนา พรรคมาตุภูมิ 2 คน ขณะที่ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคจะไม่ส่งคนลงเป็นกรรมาธิการตามโควต้า แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีนายปิยะรัช หมื่นแสนส.ส. ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เสนอรายชื่อ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ครบทั้ง 7 รายชื่อ ทำให้มีการประท้วงเกิดขึ้นจาก ส.ส. พรรคเพื่อไทย เนื่องจากรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นพรรคเพื่อไทย ที่ไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่นแล้ว จนมีการประท้วงและวุ่นวาย จนประธานในที่ประชุม ต้องเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เชิญตัวบุคคล ออกนอกห้องประชุม