สอท.ชี้ให้ความรู้ผู้ขับขี่ช่วยลดพลังงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนาโครงการ ส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่ง เพื่อการประหยัดพลังงาน และโครงการส่งเสริมการขับขี่ ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานนั้น ปัจจุบันมีรถบรรทุกประมาณ 1,000,000 คัน ซึ่งหากมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการผู้ขับขี่รถจะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการ ปรับตัวให้สอดคล้องกันกับสถานการณ์ปัญหาปัจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ ด้านพลังงาน ซึ่งโครงการทั้ง 2 โครงการได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะลดการใช้น้ำมันลงให้ได้ร้อยละ 10 หรือ ประมาณ 1,000,000 ลิตร มูลค่า ประมาณ 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง มีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 35.8 โดยใช้พลังงานในการขนส่งทางบก สูงถึงร้อยละ 80.7 ซึ่งเป็นต้นทุนด้านพลังงานที่สูง และผลกระทบต่อศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ