พ่อเมืองอุบลฯเป็นปธ.ฝึกกองกำลังชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการฝึกร่วมพลเรือน ทหาร ตำรวจ และกำลังประชาชน ซึ่ง จ.อุบลราชธานี เป็นจังหวัดชายแดน มีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศทั้ง 2 เป็นปัจจัยสำคัญ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นปัจจัยที่กระทบต่อความมั่นคงภายใน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ หากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึก ครู ก. เพื่อเป็นการนำความรู้ไปขยายผลให้กับครู ข. มีความรู้เข้าใจสามารถบงการณ์ สถานการณ์สมมติ ในพื้นที่ 10 อำเภอ ชายแดน ประกอบไปด้วย อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.หินเมืองใหม่ อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก อ.น้ำยืน และ อ.นาจะหลวย ก่อนที่จะลงพื้นที่จริง ในวันที่ 27 -30 พ.ย. เพื่อทำการฝึกขยายผลและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อฝึกกำลังประชาชนพื้นที่ชายแดน ตามงานในหน้าที่ และวิธีปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เพื่อฝึกให้ทดสอบระบบการรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างรวดเร็ว ถ้ามีเหุตการณ์เกิดขึ้น และสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วทันเวลา และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา ศกนี้ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกองกำลังสุรนารี กรมทหารราบที่ 6 กองบังคับการตำรวจภูธร จ.อุบลราชธานี สำนักงานบริหารงานอนุรักษ์ ที่ 9 สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.อุบลราชธานี