ครม.จ่อถกกระทรวงคืนเงินคงคลังช่วยน้ำท่วม

ครม.จ่อถกกระทรวงคืนเงินคงคลังช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึง กรณีที่มีการเรียกร้องให้แต่ละกระทรวงคืนเงินมาเป็นเงินคงคลังกว่า 5 หมื่นล้านบาท นั้น เนื่องจากต้องการนำเงินดังกล่าว ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพราะได้รับความเสียหาย โดยมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท อีกทั้งงบกลาง ที่นำไปช่วยเหลือขณะนี้ เหลืออยู่ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เท่านั้น

ทั้งนี้ หากยังไม่มีกระทรวงใด ส่งคืนเงินมาให้นั้น รัฐบาลก็มีอำนาจที่จะนำเงินกลับคืนมาเป็นเงินคงคลังได้ทันที อย่างไรก็ตาม ยืนยันจะนำเงินดังกล่าว มาช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ในด้านการซ่อมแซมบ้าน ซ่อมถนน และสำรองเผื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในอนาคต