เลขาธิการ สช. ยันยังไม่ได้งบประมาณจากรัฐ

เลขาธิการ สช. ยันยังไม่ได้งบประมาณจากรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ในฐานะคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป แถลงถึง เงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการจ่ายเงินของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศว่า ทางสำนักงานปฏิรูปสมัชชา ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ จากรัฐบาลตามที่เป็นข่าว แต่ได้มีการขออนุมัติงบประมาณไปแล้วเป็นเงิน 187.47 ล้านบาท ในปีแรก เนื่องจากงบสนับสนุนที่คณะกรรมการขอไปก่อนหน้านี้นั้น เป็นแผนในการใช้จ่ายเงินใน 3 ปี ซึ่งการอนุมัติงบประมาณของปี 2554 ได้ผ่านไปแล้ว จึงต้องขอเงินจากงบกลางแทน ทั้งนี้ นายกฯ ได้
อนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว เหลือเพียงแต่รอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม นายอำพล กล่าวอีกว่า การใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ได้ยืมมาจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากนี้ หากได้รับเงินอนุมัติแล้ว จะต้องทำการคืนเงินและจะต้องทำการแจ้งให้ทราบต่อสื่อมวลชนต่อไป