'อารีพร'เจ๋งเข้าชิงคู่ ศึกเยาวชนช้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ อารีพร วณิชยาพาณิชย์/กชมน ก๋งเกิด ชนะ จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง/ธัญธิตา ซื่อตรง 6-7(4),7-6(7),11-9(ซุปเปอร์ไทเบรก), กมลวรรณ บัวแย้ม/ขวัญฐิติ บรรเทา ชนะ พลบรุ่ง ผลิพืช/พุทธรักษา ผลิพืช 6-0,6-2,

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ มือวาง 1 ของรายการ อารีพร วณิชยาพาณิช ชนะ ธัญธิตา ซื่อตรง 6-2,7-5, กชมน ก๋งเกิด ชนะ พลอยแพรว พึ่งโพธิ์ทอง 6-2,6-3, กมลวรรณ บัวแย้ม ชนะ จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง 6-3,6-2, ขวัญธิติ บรรเทา ชนะ วาสิตา สุขสด 2-1(วาสิตา ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดท้อง)

ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ชาลีชาญ ธนสุกาญจน์ ชนะ ธนภัค ตรีสัตยกุล 6-3,6-1, ปรัชญา อิสโร ชนะ วศิน ภูริวัฒนากิจ 6-4,6-4, ชญานนท์ แก้วสุทอ ชนะ วโรตม์ อุดมสุข 5-7,6-3,6-2, ธวัชชัย บุญรัตน์ ชนะ วัชรพงษ์ เอี่ยมละออ 7-5,6-4,

ประเภทชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ นุติ ฉันตระกูลโชติ/วรเมธ วงศ์สุวรรณ ชนะ ธวัชชัย บุตรัตน์/ณศกร ตมะวิโมกษ์ 7-6(7),0-6,10-7, วศิน ภูริวัฒนากิจ/ชญานนท์ แก้วสุทอ ชนะ ทศพร คงชูวงศ์/สหชาติ จำพันธุ์ 6-1,6-0,
ชาลีชาญ ธนสุกาญจน์/ปรัชญา อิสโร ชนะ ธนภัค ตรีสัตยกุล/วัชรพงษ์ เอี่ยมละออ 6-3,6-2, กันตพงศ์ คงพิศ/รตน ไตรพจน์ ชนะผ่าน ณัฐ รุ่งสิทธิมงคล/ชนาธิป ฮะทะโชติ ,

โปรแกรมวันที่ 25 พ.ย.2553 เป็นการแข่งขัน ประเภทชายเดี่ยว,ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เริ่มเวลา 09.00 น.