สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

จนท.เผยผู้อยู่บ้านพักเด็กฯจากปัญหาสังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสิทธิ์ ค้าดี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการศูนย์ประชาบดี บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสกลนคร จำนวน 136 ราย ส่วนใหญ่ เป็นปัญหาสังคม 125 ราย อาทิ ปัญหาจิตเวช ปัญหาคนเร่รอน ไม่มีที่พักอาศัย และมีกลุ่ม 1 ที่ถูกกระทำทารุณกรรม ทั้งการถูกข่มขืน ทำร้ายร่างกาย รวมถึงคุณแม่วัยใส ซึ่งตั้งท้อง โดยไม่พึงประสงค์ และตั้งครรภ์นอกสมรส โดย ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวน 6 ราย ในกลุ่มสตรี อายุเกิน 18 ปี จำนวน 5 ราย และตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2553 มีผู้เข้ามาอยู่ในความดูแลบ้านพักเด็กแล้ว 3 ราย ในจำนวนนี้ มีเด็กอายุ 16 ปี ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ซึ่งผู้ที่จะทำแท้ง ควรจะปรึกษาสายด่วน 1300 ศูนย์ประชาบดี ที่มีอยู่ทั้ง 76 จังหวัด ไม่ใช่ที่กักขัง หรือ ควบคุม แต่เป็นทางออก และ
ให้สถานที่พักพิง เพื่อดูแลตัวแม่และเด็กในท้อง ทุกระยะของการตั้งครรภ์จนคลอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้คำปรึกษา และให้กำลังใจ สามารถกลับไปใช้ชีวิต อยู่ในสังคมอย่างอบอุ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง