ชาวนาสกลใช้บริการรถจ้างเกี่ยวข้าวมากขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลายพื้นที่ของ จ.สกลนคร กำลังเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ทำให้แรงงานที่รับจ้างเกี่ยวข้าว เริ่มขาดแคลน และมีค่าจ้างสูงถึงวันละ 200-250 บาท ทำให้ชาวนาจำนวนไม่น้อยหันไปพึ่งรถรับจ้างเกี่ยวข้าว ซึ่งลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและทุ่นค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับ นายเสนอ คำสงค์ ชาวนาบ้านงิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า ปีนีทำนาประมาณ 4 ไร่ กำลังรอเก็บเกี่ยวข้าวแต่แรงงานไม่มี อีกทั้งค่าจ้างแพง ปัจจุบัน รถเกี่ยวข้าวกำลังเป็นที่นิยม ซึ่งหากตนเอง จ้างแรงงาน
เกี่ยวข้าวใช้เวลาประมาณ 2 วัน โดยเฉลี่ยต่อวันต้องแจ้งแรงงานไม่น้อยกว่า 10 คน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างมัดข้าว ขนข้าว

ขณะที่จ้างรถเกี่ยวข้าวเสียค่าใช้จ่ายเพียงไร่ละ 700 บาท อีกทั้งรถเกี่ยวข้าว จะสีนวดเมล็ดข้าวเปลือกออกจากต้นข้าวในขั้นตอนเดียว เจ้าของนามีหน้าที่เพียงนำข้าวไปผึ่งแดดไล่ความชื้น ก่อนเก็บขึ้นยุ้งฉางไว้ เพื่อบริโภค และขายเท่านั้น