หาดใหญ่รณรงค์กำจัดยุงลาย-ไข้เลือดยังหนัก

หาดใหญ่รณรงค์กำจัดยุงลาย-ไข้เลือดยังหนัก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา องค์กรสาธารณสุข ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และภาคประชาชนชาวหาดใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม