นายกจ่อเลิกพรก.บางพื้นที่ใน3จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้ง รมว.กลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทั่วไป และปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่ภาคใต้ โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมว่า จะขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงใน 4 อำเภอ จ.สงขลา ที่จะครบกำหนด 1 ปี ออกไปอีก นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการที่จะบังคับใช้ ตามมาตรา 21 ของ พ.ร.บ. ความมั่นคง ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิด เข้ารับการอบรมและเพื่อลดความเผชิญหน้า รวมถึงการลดเงื่อนไข ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า มีการลดอัตรากำลังพล ทั้งตำรวจ และทหาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2554 ลง 1,200 อัตรา เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลในการปรับลดงบประมาณ ด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายความมั่นคงกำลังพิจารณาทบทวนยกเลิก การประกาศใช้กฎอัยการศึก และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้