สว.สรรหาไม่เห็นด้วยปรับลดสส.แบบแบ่งเขต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา อภิปรายในการพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญว่าการที่ดำเนินการตามแนวทางฉบับ คปพร. จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการปรับเปลี่ยน หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อน จากนั้นค่อยว่ากันอีกครั้ง และการนำแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากต่างประเทศ มาปรับใช้นั้น อาจไม่เข้ากับประเทศไทยมากนัก ขณะเดียวกัน ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดจำนวน 2 แบบแบ่งเขต ลดลงจากจำนวน 400 คนเหลือ 375 คน เพราะอาจทำให้เกิดความ ได้เปรียบเสียเปรียบ ทางการเมือง แต่อยู่ที่ดุลยพินิจ ของแต่ละบุคคล

ด้านนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วนพรรคมาตุภูมิ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วย กับหลักการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว หรือ วันแมน วันโหวต และเชื่อว่า การเลือกตั้งแบบเขตเล็ก จะทำให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพ และได้คนรุ่นใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการเรียนรู้ประชาธิปไตย เมื่อประชาชนมีการศึกษา ก็สามารถทำให้ประชาธิปไตยเจริญก้าวหน้าได้