สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

เขื่อนลำปางระบายน้ำ ไม่ส่งผลต่อหน้าเเล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผอ.เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง เปิดเผยว่า แม่น้ำวังนั้น ยังคงเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของประชาชนชาวลำปาง ทั้งการนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และในการผลิตน้ำประปา และใช้ในด้านการเกษตร โดยปริมาณล่าสุด ในการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เก็บกักน้ำอยู่ที่ 191 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 171 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 112 % ส่วนเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง เก็บกักน้ำอยู่ที่ 102 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 106 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96 %

แต่อย่างไรก็ตาม ทางเขื่อนกิ่วลมนั้น ยังคงต้องระบายน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยา ส่วนการระบายน้ำที่เกิดขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้น ในช่วง 5-6 เดือนข้างหน้า เพราะปริมาณน้ำยังมีปริมาณที่เพียงพอ หลังจากได้กักเก็บไว้ ในช่วงฤดูฝนทั้ง 2 เขื่อน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรไม่ประมาท โดยขอทุกฝ่ายนั้น ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง