ผจว.นครราชสีมาสั่งตั้งศูนย์แก้ภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปีนี้ขึ้นมาแล้ว ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่จะมาถึง เพราะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน จะแผ่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อุณหภูมิลดลง มีอากาศหนาวเย็น เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น