มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนให้เด็กออทิสติก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนการศึกษา