จีนแพลนรถไฟเร็วสูงเชื่อมเอเชียตอ./ใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โดยในระยะเวลาสองเดือนต่อจากนี้ ทางจีน จะเริ่มสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ความยาวราว 1,920 กิโลเมตร เชื่อมต่อเส้นทางจากมณฑลยูนนาน กับนครย่างกุ้ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของพม่า โดยรถไฟจะวิ่งด้วยความเร็ว 200
กิโลเมตร/ชั่วโมง

ไม่นานมานี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่กรุงปักกิ่ง เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักวิเคราะห์ กล่าวว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างแรงกล้า เพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ภายในภูมิภาค อีกทั้งปักกิ่ง
ยังหวังว่า การลงทุนจะช่วยคลายความกังวลในหมู่ชาติของอาเซียน มากกว่าผลกระทบของอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ประเทศจีนเอง ก็เป็นประเทศแรก ที่ให้สัตยาบัน ASEAN Free Trade Agreement (FTA) และเมื่อไม่นานมานี้ จีนยังได้เสนอกองทุนเงิน จำนวน 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาเซียน อีกด้วย