สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

นายกฯ ชี้ อาเซียนต้องบูรณาการศก.ร่วมกัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมนักธุรกิจอาเซียน ที่ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 หรือ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดย นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำถึงศักยภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียน ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ให้เป็นเศรษฐกิจเดียวกัน โดยต้องมีการกำหนดกลไก ในการประสานงานที่แข็งแรง และกติกาที่เหมาะสมร่วมกัน อาทิ มาตรการทางภาษี ที่ไม่ควรทำให้เป็นอุปสรรคของความร่วมมือ และรวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของประเทศ ในภูมิภาค ด้วยการเชื่อมโยงกันทางตลาดโดยภาคเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาศักยภาพของ SME ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในปี 2558 นั้น ก็จะมีการตั้งกองทุน SME ในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การจะเกิดเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดในอีก 5 ปี ข้างหน้า ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศพันธมิตร ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียน ก็ต้องเปิดกว้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างรูปแบบของ
เศรษฐกิจให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง