เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จ.ลำปางเปิดแล้ว

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จ.ลำปางเปิดแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ บริเวณสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 8 ขึ้น โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อำเภอแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี


ส่วนงานดังกล่าวนั้น จัดขึ้น เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งในอำเภอแม่เมาะ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะจุดชมวิวของ กฟผ. ความงามของทุ่งบัวตอง ภูเขาเทียม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ ด้านเกษตรและพลังงานเชื้อเพลิง จากถ่านหิน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ยังส่งเสริมการสร้างรายได้ และให้คนในชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรักสามัคคี

อย่างไรก็ตาม มีนักท่องเที่ยว นั่งรถม้าชมทัศนียภาพซึ่ง ได้รับความสนใจ จากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก