ดุสิตโพลเผยปชช.อยากให้ทำแท้งถูกกฎหมาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องเสียงสะท้อนจาการทำแท้ง จากกรณีพบศพทารกจำนวนกว่า 2,000 ศพ พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ 62.18 % สร้างความตกตะลึงและตกใจว่า ทำไมถึงได้มีการทำแท้งเป็นจำนวนมาก รองลงมา คือ เรื่องผิดศีลธรรม เป็นการทำบาปและผิดกฎหมาย ซึ่งการทำแท้งนั้นประชาชน ร้อยละ 47.17 เห็นว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคล เพราะถือว่า เป็นการตัดสินใจของผู้ที่ให้กำเนิดเอง และสิ่งที่เกิดขึ้น อาจมาจากความไม่พร้อม หรือ จำเป็นของแต่ละคน ขณะที่ 30.19 % ไม่แน่ใจ เพราะคิดว่าที่มาทำแท้ง น่าจะมีเหตุผล หรือ ความจำเป็น แตกต่างกันออกไป แต่ในใจลึกๆ เชื่อว่าคนเป็นแม่ย่อมรักลูก ส่วน ร้อยละ 22.64 % เห็นว่าไม่เป็นสิทธิส่วนบุคคล เพราะกฎหมายระบุว่า การทำแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ผลสำรวจยังสอบถามเรื่องการทำแท้งให้ถูกกฎหมาย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 65.62 % เห็นด้วย เพราะสังคมไทยในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปมาก การมีเพศสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นง่าย ส่วน 21.72 % ไม่แน่ใจ เพราะการแก้ไขกฎหมายอย่างเดียว ไม่ได้และ12.66 % ไม่เห็นด้วย เพราะขึ้นอยู่กับวิจารณาญาณแต่ละคน ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้น ผลสำรวจยังระบุว่า กระทบกับสภาพสังคมเมืองพุทธ เป็นอย่างมาก และมองว่า ขาดคุณธรรม จริยธรรม ที่แย่ลง

ส่วนการป้องกัน เห็นว่า ควรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ป้องกัน และคุมกำเนิด พ่อแม่คนในครอบครัว ควรดูแลเอาใส่บุตรหลานและตรวจสอบคลินิกอย่างเข้มงวด