ลำปางประกวดสะเปาการฝีมือ-ถนนคนเดินคึก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่ถนนสายวัฒนธรรม บริเวณหน้าวัดประตูต้นผึ้ง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นไปอย่างคึกคัก โดยทางสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ได้จัดให้มีงาน ถนนคนเดิน กาดมั่วคั่วงาย และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ส่วนภายในงาน ยังมีการจัดให้มีประกวด การแข่งขันประดิษฐ์ สะเปา (กระทงธรรมชาติ) การฝีมือ โดยจัดให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ภายในเขตจังหวัดลำปาง จากหลายสถาบันเข้ามาร่วม กันทำการประดิษฐ์ และทำกระทง ซึ่งทางเทศบาลนครลำปาง ได้เน้นให้เด้กนักเรียน นักศึกษานั้น นำและใช้วัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ใช้วัสดุธรรมชาติ มาทำกระทง โดยจะไม่ใช้โฟม

ส่วนบรรยากาศการจัดงาน ในครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวงาน ถนนคนเดินบน ถนนสายวัฒนธรรมดังกล่าว กันเป็นจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดลำปาง ในปี
2553 นี้