รมว.อุตฯเชื่อแนวโน้มลงทุนปีหน้าขยายตัวดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวโน้มการลงทุนในปีหน้า จะดีขึ้นกว่าปีนี้ ทิศทางเศรษฐกิจไทย จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ทางการเมือง ไม่น่าจะมีความรุนแรงเหมือนในปีนี้ รวมถึง ค่าเงินบาท จะมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้มีโครงการลงทุนที่ชะลอการลงทุนในปีนี้ ตัดสินใจลงทุนในปีหน้า เพราะปัญหามาบตาพุด มีความชัดเจน ในตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ มีนักลงทุนจาก จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น ย้ายฐานการลงทุนมาในประเทศไทย เพราะในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้ สำหรับ ภาคของการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ใน 10 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 330,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500,000 ล้านบาท จากผลกระทบในเรื่องของปัญหามาบตาพุด ส่วนเป้าหมายในปีหน้า จะมีการประชุมตัวเลขอีกครั้ง ในการประชุทม บอร์ด บีโอไอ ในสัปดาห์หน้า