โอลิมปิก 2020

พณ.เผยส่งออกต.ค.โต15.7รวม10ด.พุ่ง29.2

พณ.เผยส่งออกต.ค.โต15.7รวม10ด.พุ่ง29.2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือน ต.ค. 2553 ว่า การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ คิดเป็นมูลค่า กว่า 17,133 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เป็นการขยายตัวแบบชะลอลง เนื่องจาก สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยเป็นการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 1 ปี

และสำหรับการนำเข้าในช่วงเดือนตุลาคม ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.5 หรือคิดเป็นมูลค่า กว่า 14,810 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงขยายตัวลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่า ส่งผลทำให้ดุลการค้าในช่วงเดือนตุลาคมยังคงเกินดุลอยู่ที่ 2,321 ล้านเหรียญสหรัฐ


ทั้งนี้ การส่งออกในระยะ 10 เดือนของปี 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 160,277.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 ในรูปเงินบาทมีมูลค่า 5,136,223.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7

นอกจากนี้ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการส่งออกขอประเทศ ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ว่า การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 160,277 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.78 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 148,810 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลทำให้ ดุลการค้า ในช่วง 10 เดือนแรกเกินดุลอยู่ที่ 11,467 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วงที่เหลือของเดือนสุดท้ายของปีนี้ จะเร่งผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวให้ได้อย่างน้อย เดือนละ 14,500-15,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้การส่งออกตลอดทั้งปี ขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 24-25 ซึ่งเป็นการขยายตัวเกินกว่าเป้าหมายที่ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งไว้ร้อยละ 20

รมว.พาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า การส่งออกได้รับผลดีจากความตกลงทางการค้าต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทั้ง FTA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ และเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง