พระบรมฯให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายา เป็นผู้แทนพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่หอประชุมที่ทำการ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวใน จ.ขอนแก่น ทางจังหวัดได้ประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว มีผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมทั้งสิ้น 302,155 คน จาก 201,858 ครัวเรือน โดยเฉพาะ อ.ภูผาม่าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงที่มีกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ได้แผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ อ.ภูผาม่าน มีอากาศหนาวจัด เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบ