โอลิมปิก 2020

ทางหลวงชนบทซ่อมถนนพังน้ำท่วมแล้ว643สาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผย ความคืบหน้า ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ขณะนี้ ถนนหนทางที่ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่ 1 ส.ค. ถึง 18 พ.ย. มีทั้งสิ้น 659 สายทาง ใน 66 จังหวัด ซึ่งขณะนี้ สามารถสัญจรชั่วคราวได้แล้ว 643 สายทาง ยังสัญจรไม่ได้ 16 สาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งกรมได้ประเมินความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 4,750 ล้านบาท โดยได้แบ่งความเสียหายเป็นสัญลักษณ์ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคใต้ จำนวน 12 จังหวัด เสียหาย 214 สายทาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ให้สามารถสัญจรผ่านได้ 198 สายทาง ภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด เสียหาย 130 สายทาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ให้สามารถสัญจรได้แล้วทุกสายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด เสียหาย 155 สายทาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวให้สามารถสัญจรได้แล้ว
144 สายทาง และภาคกลาง จำนวน 20 จังหวัด เสียหาย 160 สายทาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ให้สามารถสัญจรได้ 153 สายทาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง