สุวรรณภูมิวอนงดเล่นพลุ-โคมลอยกันเหตุร้าย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ว่าที่ ร.ท. อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ขอความร่วมมือ ไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเขตการบิน อย่าปล่อยโคมลอย จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ เพราะอาจส่งผลกระทบ ต่อการทำการบิน และก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ต่อเครื่องบินได้ อย่างไรก็ตาม หากประชาชน มีความประสงค์จะปล่อยโคมลอย จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ขนาดและรูปแบบ ของโคมลอยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และจะต้องขออนุญาต จากท่าอากาศยาน หรือหอบังคับการบิน ก่อนทำการปล่อยโคมลอยล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เป็นต้น เพราะหากก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตราย ต่อความปลอดภัยของเครื่องบินและการบิน ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เดินอากาศ พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 229 และ 232