แอร์เอเซียเปิดฐานการบินเชียงใหม่

แอร์เอเซียเปิดฐานการบินเชียงใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทำพิธีเปิดฐานการบินเชียงใหม่ และเส้นทางการบินใหม่ ระหว่างเชียงใหม่-หาดใหญ่ และ เชียงใหม่-สิงคโปร์ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นายทัศพล เบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกันแถลงข่าว และเปิดฐานการบินเชียงใหม่ นายทัศพล กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกเส้นทางบินจากเชียงใหม่สู่หาดใหญ่ และสิงคโปร์ เนื่องจากหาดใหญ่ เป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ปีละกว่า 1,000,000 คน ซึ่งอาจเดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ขณะที่สิงคโปร์เป็นแหล่งช็อปปิ้ง ซึ่งเชื่อว่า เมื่อเปิดเส้นทางทั้ง 2 เส้นทางใหม่แล้ว จะทำให้เชียงใหม่ เป็นฐานการบินที่มีเครือข่ายการบินครอบคลุมมากขึ้น โดยจะเริ่มบินวันที่ 24 ม.ค.นี้ เป็น
ต้นไป และในอนาคตอีกประมาณ 6-8 เดือน ก็คาดว่าจะเปิดเส้นทางใหม่อีก เช่น เชียงใหม่-ฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคมากขึ้น ขณะที่ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชื่อว่า เส้นทางบินใหม่ จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ให้ขยายตัวมากขึ้น