กกต.รับรองวิทยา-สุรพงษ์ลาออกรองหน.พท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า ที่ประชุมกกต.ได้ตอบรับ การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ที่ได้มีการแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ลาออกจากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค และนายวัฒนา เตียงกูล ได้ลาออก จากตำแหน่งนายทะเบียน พรรคเพื่อไทย ซึ่งที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาตามข้อบังคับของพรรคแล้ว โดยเห็นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ตามข้อบังคับพรรค ดังนั้น กกต.จึงตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้พรรคเพื่อไทย ในขณะนี้ มีจำนวนกรรมการบริหารพรรค ทั้งสิ้นจำนวน 18 คน