สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

พิษณุโลกวอนรัฐแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวนาพิษณุโลกหลายราย กำลังเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อจำหน่าย หวังได้ราคาดี หลังจากหลายฝ่ายคาดไตรมาสสุดท้ายของปีผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดน้อยจากภัยพิบัติ ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้ม จะพุ่งสูงทะลุ 1 หมื่นบาท แต่ปรากฏว่า เหลืออีกเพียง 2 เดือน ก็จะสิ้นปีแล้ว ราคาขายข้าวเปลือก ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสูงถึง 1 หมื่นบาท แต่อย่างใด ในขณะที่ต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพันธุ์ข้าว ยังแพงอยู่มาก

โดย นายเฉลียว นุ้ยป้อม ชาวนา อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลแสดงถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของชาวนา เพราะขณะนี้ข้าวเปลือกเจ้า ที่หลายฝ่ายออกมาบอกว่า ราคาจะแพงถึง 1 หมื่นบาทต่อตันนั้น ชาวนาขายได้จริงเพียงตันละ 7-8 พันบาท เท่านั้น ในขณะที่ข้าวหอมมะลิ ที่ปลูก ก็ถูกตีราคาเป็นข้าวหอมจังหวัด และขายได้เพียงตันละ 10,700 บาท ในขณะที่เงินชดเชยค่าส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ ชาวนาได้รับเพียงตันละ 881 บาท ในข้าวหอมจังหวัด และ 1,313 บาท ในข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งเมื่อรวมกับราคาขายแล้ว ก็ยังไม่เท่ากับที่รัฐบาลประกันไว้ ดังนั้นราคาข้าวที่คาดว่าจะแพงในไตรมาสสุดท้ายของปี คนที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงยังไม่ใช่เกษตรกรชาวนา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง