บุรีรัมย์เตือนปชช.ระวังไฟไหม้หน้าหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศแห้ง ลมกรรโชกแรง ทางจังหวัดได้สั่งกำชับ ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 200 แห่ง ทั้งจังหวัดเฝ้าระวังอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้มีการจัดเตรียมบุคลากร เจ้าหน้าที่เข้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ให้พร้อม หากเกิดเพลิงไหม้ ก็จะสามารถเข้าระงับเหตุได้ อย่างทันท้วงที เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงหน้าหนาว และมีลมกรรโชกแรงบ่อยครั้ง

ขณะเดียวกัน ยังกำชับและให้เทศบาล อบต.ทุกแห่ง สำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ โดยเฉพาะคนชรา ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และเด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนต่อไป