ส.ส.พท.แนะปล่อยนักโทษการเมืองเปรียบซูจี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในระหว่างที่ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือคนละ 2 นาที เพื่อรอให้ครบองค์ประชุม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส. จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลของสหภาพพม่า ได้มีการปล่อยตัว นางออง ซาน ซูจี เป็นอิสระ เพื่อความปรองดอง ในสหภาพพม่าเอง จึงเห็นว่ารัฐบาลไทยภายใต้แกนนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ควรที่จะมีการเอาแบบอย่างรัฐบาลพม่า โดยการปล่อยตัวนักโทษการเมืองบ้าง เพื่อให้เกิดความปรองดอง ในประเทศ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี ยังจบการศึกษามาจากประเทศ อังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนี้ ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้ มีการให้อำนาจคณะกรรมาธิการมากเกินไป