โอลิมปิก 2020

พลังงานเผยการใช้น้ำมันช่วงน้ำท่วมลดลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดอุทกภัยหลายจังหวัด พบว่า ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มากนัก หรือ ภาพรวมการใช้น้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 20.1 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 1 จากเดือนก่อน น้ำมันดีเซล อยู่ที่ 46.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 0.4 จากเดือนก่อน และ LPG ลดลงร้อยละ 1 ขณะที่ พลังงานทดแทน อาทิ แก๊สโซฮอล์ NGV ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ พบว่า การใช้ LPG ปรับลดลงในทุกภาคส่วน ยกเว้น ภาคปิโตรเคมี และยังมีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 148,000 ตัน เนื่องจาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 ของ ปตท. ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง