ชัยวุฒิยันGDPอุตสาหกรรมโต12-13%ตามเป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมไทย ในปีนี้ ยังคงขยายตัวได้ดี โดย จีดีพี อุตสาหกรรมยังคงขยายตัว ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 12-13 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบ จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ที่ชะลอตัวลง การแข็งค่าของเงินบาท ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จะขยายตัวได้ ร้อยละ 15-16 และอัตราการใช้กำลังการผลิต อยู่ที่
ร้อยละ 63-64 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเฉพาะเอเชียและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้การส่งออก ของไทยใน 9 เดือนแรก มีมูลค่าสูงถึง 105,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ขยายตัวได้ร้อยละ 34.1 โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญยังคงเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับทิศทางของภาคอุตสาหกรรมไทย ในปี 2554 มีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่อเนื่อง โดยคาดว่า จีดีพี จะขยายตัวได้ ร้อยละ 3.5-4.5 ส่วนดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายร้อยละ 6-8 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 64-66