ครม.พร้อมชดเชยน้ำท่วม9แสนรายสิ้นเดือนนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ทบทวนการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยรายละ 5,000 บาท โดยคาดว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ จะมีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 400,000 ราย และจากการประเมินเบื้องต้นใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบ คาดว่า ก็จะมีเพิ่มอีกกว่า 330,000 ราย ในสิ้นเดือนนี้ ทำให้คาดว่า ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งหมด อยู่ประมาณ 900,000 ราย

ส่วนผู้ปลูกสวนยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย และอุทกภัย นั้น จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐมีอัตราไร่ละ 6,007 บาท นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการยกเว้นภาษีให้ผู้พิการ ใน 3 มาตรการ
ประกอบด้วย การเว้นภาษีเงินได้ผู้พิการที่มีรายได้ไม่เกิน 190,000 บาท ต่อรอบปีภาษี ผู้ที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้พิการ สามารถนำเงินหักภาษีได้ 2 เท่าของวงเงินที่ก่อสร้าง และผู้ที่จ้างคนพิการเกิน ร้อยละ 65 ของพนักงาน สามารถนำเงินค่าจ้าง มาหักลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า