อบรมกำลังพล ก่อนสกัดยาบ้าชายแดนเหนือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ กองกำลังผาเมือง พลตรี ปราการ ชลยุทธ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้น และแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศอ.ปชน. เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมกำลังพล ก่อนออกปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 โดยมีกำลังพลจากชุดปฏิบัติการ สายงานรักษาความมั่นคงภายใน ชุดมวลชนสัมพันธ์ ชุดปฏิบัติการรวม 56 ชุด รวม 145 นาย ออกปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พ.ย. ในการลงพื้นที่สกัดกั้นยาเสพติด ตามแนวชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และ อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ยังเป็นปัญหาสำคัญ ที่กระทบต่อความมั่นคงโดยยังเป็นแหล่งนำเข้าหลัก และแหล่งพักของยาเสพติด ซึ่งนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก คือ การใช้ชุดปฏิบัติการเข้าไปในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยา พบปะพัฒนาความสัมพันธ์ ช่วยเหลือ ก่อนชักชวนประชาชนตั้งกองกำลังประชาชน เพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง