ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพชาวบ้านชีวังแคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.เจษฎา ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษประจำกรมราชองครักษ์ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ำท่วม ที่
บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้ง การลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อนำทูลรายงานให้ทรงทราบ

สำหรับพื้นที่บ้านชีวังแคน เป็นหมู่บ้านที่ติดกับริมแม่น้ำชี มีประชากร จำนวน 285 คน น้ำได้ล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตร สภาพความเสียหายภาพรวม ทั้งอำเภอมัญจาคีรี มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,310 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 18,390 ไร่ ถนนหลายเส้นทางถูกตัดขาดนานกว่า 2 สัปดาห์