นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ ยันไม่มีทุจริต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ออกมาชี้แจงกรณีมีข่าวว่า ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ กินหัวคิว จากการจ้างรถบรรทุก ของบริษัทเอกชน มาเก็บขยะ คันละ 1,000 บาท และเอื้อประโยชน์กับภาคเอกชน โดยยืดเวลา การเก็บขยะ ออกไปเป็น 3 เดือน ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง และสามารถตรวจสอบได้ เพราะการว่าจ้าง มีราคาตามกำหนดอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ บริษัทเอกชน ที่เข้ามาดำเนินการเก็บขยะ จะเป็นการช่วยกันฟื้นฟู เมืองมากกว่า ซึ่งในจำนวนรถบรรทุก และเครื่องจักร ที่นำเข้ามาเก็บขยะ ทั้งหมด 270 คัน นั้นมีเพียง 62
คันที่เป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชน

ส่วนที่เหลือเป็นของหน่วยงานต่างๆ ที่อาสาเข้ามาช่วย ซึ่งหากเรื่องนี้เป็นความจริงตน ก็พร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ทันทีเพราะ เป็นความผิดร้ายแรง เท่ากับเป็นการหาผลประโยชน์ บนความเดือดร้อน ของชาวบ้านทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลไปแล้ว บางส่วนหลังจากที่การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า และตนได้ลงมาดูแลเรื่องนี้ ด้วยตนเองและจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พ.ย. นี้