15 -17พย.ลำน้ำชีจะยังสูง ท่วมนอกคันกั้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดเผยว่า สำหรับสาเหตุความเสียหาย พื้นที่ที่น้ำท่วมในเขตพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปล่าสุด จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสียหายในพื้นที่ 6 อำเภอ คืออำเภอจังหาร อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเชียงขวัญ จากลำน้ำชี ที่อำเภอสุวรรณภูมิ
โพนทราย อำ เภอหนองฮี อันเกิดจากลำน้ำมูล แยกเป็นความเสียหาย จากน้ำท่วมที่พักอาศัย 3 อำเภอ 7 ตำบล 25 หมู่บ้าน 677 ครัวเรือน เป็นพื้นที่การเกษตร 6 อำเภอ 17 ตำบล 118 หมู่บ้าน 30,857 ไร่ บ่อปลาเสียหาย 44 บ่อ ถนนถูกน้ำท่วมจำนวน 98 สาย ในขณะนี้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สรุปแนวโน้มความเสียหายจากวันนี้ ถึงวันที่ 17 ลำน้ำชี จะยังสูงขึ้น ท่วมพื้นที่ริมฝังลำน้ำชี นอกพื้นที่ ทำพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่ตำบลผักแว่น ตำบลม่วงลาด ตำบลแสนชาติ ตำบลดงสิงห์ และ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร โดยระดับลำน้ำชีที่อำเภอจังหาร เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับน้ำท่วมสูง 1.26 เมตร มีแนวโน้มจะท่วมสูงขึ้นอีก 10-15 ซ.ม. โดยเป็นระยะ 5-7 วันข้างหน้า จะส่งระดับลำน้ำชี ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย สู่ขวัญ จะมีระดับน้ำสูงขึ้นตามลำดับไปด้วย ส่วนการวัดระดับน้ำ ที่บ้านท่าตะบอง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวโน้มจะสูงขึ้นวันละ 8-15 ซ.ม. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป