บ้านเรือก อ.โพธารามจัดโครงการขยะแรกไข่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุริยะ กวงเมี้ย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเรือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้จัดโครงการขยะแลกไข่ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเรือก เห็นความสำคัญของขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะพลาสติก และให้ประชาชนได้รู้จักคัดแยกขยะเป็น โดยแยกระหว่างขยะที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่และขยะที่ต้องทิ้ง ซึ่งจะทำให้แต่ละบ้านไม่มีขยะ ไม่สกปรก และยังแก้ปัญหาขยะล้นเมือง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้กำหนดให้ประชาชนนำขยะพลาสติก 30 ชิ้น มาแลกกับไข่ไก่ 5 ฟอง จากนั้นก็จะนำขยะที่ชาวบ้านนำมาแลกไปขายให้ผู้ที่มีอาชีพรับซื้อของเก่า เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าได้อีก และมีเงินกลับมาซื้อไข่ไก่ในฟาร์มที่มีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเรือก ซึ่งมีอยู่หลายฟาร์ม เป็นการสนับสนุนให้ฟาร์มไข่ไก่ได้มีรายได้ และลูกจ้างในฟาร์มเองก็มีงานด้วย
โดยกำหนดให้ประชาชนที่เก็บขยะไว้นำมาแลกไข่ไก่ในช่วงเทศบาลเคลื่อนที่ ทุกอาทิตย์ที่สองของแต่ละเดือน หมุนเวียนไปให้ครบทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของเทศบาลตำบลบ้านเรือกที่ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของขยะ