ศธ.เผย264ร.ร.เปิดไม่ได้เหตุน้ำยังท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่ประสบอุทกภัยกว่า 3,400 แห่ง สามารถเปิดภาคเรียนได้แล้ว แต่ยังมีโรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง ริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา และในจังหวัดภาคใต้ ที่ถูกน้ำท่วมและยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ อีกประมาณ 264 โรง ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนในภาคใต้ ประมาณ 100 โรง โดยให้เป็นดุลยพินิจ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะกำหนดวันเปิดเรียน หลังจากที่ได้ฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนจนพร้อมเปิดแล้ว

สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว ในโรงเรียนที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมซ้ำซาก มีแนวคิดให้ออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนใต้ถุนโล่ง และมีทางเดินระหว่างอาคารเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดต่างๆ เนื่องจากน้ำท่วมในแต่ละปีสร้างความเสียหายจำนวนมาก ทั้งต่อครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า หนังสือเรียน ซึ่งจะสำรวจโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องปรับแก้อาคารเรียนต่อไป ส่วนโรงเรียนที่ ประสบปัญหาดินถล่ม ได้สั่งการให้สำรวจให้ชัดเจนว่า โรงเรียนอยู่ในเส้นทางน้ำหรือ ดินถล่มหรือไม่ ซึ่งจะต้องเตรียมการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ไว้ล่วงหน้า และปรับปรุงให้มีความปลอดภัย อย่างน้อย โรงเรียนจะต้องเป็นที่พักพิงของประชาชนได้