ชาวหาดใหญ่ หวั่นน้ำท่วมซ้ำอีกพย.- ธค.นี้

ชาวหาดใหญ่ หวั่นน้ำท่วมซ้ำอีกพย.- ธค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่ โพล สำรวจความคิดเห็น ชาวหาดใหญ่ เรื่องการเเก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ พบ ส่วนใหญ่ หวั่น น้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำสอง ช่วงเดือน พ.ย - ธ.ค. นี้


หาดใหญ่โพล
สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย หาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ เรื่องวิกฤติการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ จำนวน 802 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยผลการสำรวจพบว่า ชาวหาดใหญ่ร้อยละ 61.5 มีความวิตกกังวล ที่จะเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ส่วนความพึงพอใจ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม และการแจกสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวหาดใหญ่ให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนมาตรการป้องกันบรรเทาภัยน้ำท่วม ที่ต้องได้รับการปรับปรุงมากที่สุด คือความทั่วถึงและความรวดเร็ว ในการช่วยเหลือประชาชน ขณะที่ร้อยละ 59.9 เห็นด้วย หากจะมีการชดเชยภาคธุรกิจ ในอำเภอหาดใหญ่ ในรูปแบบเดียวกับที่ราชประสงค์โดยที่ประชาชนร้อยละ 51.6 เห็นว่า ควรให้ผู้ประกอบการ ได้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำมากที่สุด ในส่วนของผู้ประกอบการในเขตอำเภอหาดใหญ่กล่าวว่า น้ำท่วมในครั้งนี้ เกิดความเสียหายประมาณ 10,000 ล้านบาท และคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน ในการฟื้นฟูภาวะความเสียหายจากน้ำท่วม