โอลิมปิก 2020

ผู้ว่าฯ สตูลเผยเจ๊งน้ำท่วม45ล้านบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน โดยความเสียหายเบื้องต้นมูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท สิ่งสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน ฝาย สะพาน รวมทั้งสิ้น 378 แห่ง ซึ่งจะต้องซ่อมสร้างเป็นการเร่งด่วน ด้านการให้การช่วยเหลือมีการแจกถุงยังชีพและน้ำดื่มไปแล้วประมาณ 30,000 ชุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง