สกลฯประกาศ4อำเภอพื้นที่ประสบภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศให้ พื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภัยหนาว หลัง อุณหภูมิลดต่ำลง กว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และจากการสำรวจความต้องการของประชาชน พบว่า มีผู้ประสบภัยหนาวในปีนี้ มากกว่า 400,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ เป็นภูเขาสูง ทั้งอำเภอกุดบาก ภูพาน เต่างอย และพรรณานิคม ส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่งขณะนี้ จังหวัดกำลังเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และมีประชาชนทยอยนำผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว มอบให้กับศูนย์รับบริจาคของจังหวัด เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวประมาณ 15,000 ผืน

นอกจากนี้ ได้กำชับผู้นำท้องถิ่น เข้าไปสำรวจความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนคนในพื้นที่ พร้อมให้นำเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินภัยหนาว วงเงิน 1,000,000 บาท ให้การช่วยเหลือ หากยังไม่พอเพียงให้ขออนุมัติขยายวงเงิน เพื่อแจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้ประชาชน
ผู้เดือดร้อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง