ถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณยังอยู่ขั้นตอน ก.ตร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับ ความคืบหน้าการดำเนินการ ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 2 ปี ใน คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดา ล่าสุด พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บังคับการฝ่ายทะเบียน และกองพลกล่าวว่า ขณะนี้ เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง การพิจารณาในข้อกฎหมาย ของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจหรือก.ตร. ฝ่ายกฎหมาย ภายหลังที่มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้อง เพื่อให้ทบทวนในประเด็นข้อกฎหมาย กองทะเบียนพล จึงได้ส่งเรื่องให้ ก.ตร.พิจารณา และทราบว่าการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ขณะเดียวกันหาก ก.ตร.ส่งเรื่องกลับมายังกองทะเบียนพล ตนก็จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวนั้น ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

อย่างไรตาม สำหรับกรณีการถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณนั้น สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2552 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อแจ้งผลเรื่องแนวทางการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ โดยระบุว่า เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก ไม่ว่าเป็นคำพิพากษาของศาลใด ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547 ให้ถอดยศได้ รวมไปถึงการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย