น้ำท่วมสงขลา ตาย35เจ็บกว่า1.4พันคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2553 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 16 อำเภอ 12 เขตเทศบาล 119 ตำบล 1,049 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 269,233 ครัวเรือน 802,247 คน อพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย 39,900 คน มีผู้เสียชีวิต 35 คน ผู้บาดเจ็บ 1,494 คน ความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 623 หลัง เสียหายบางส่วน 43,331 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 202,499 ไร่ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น รวมกว่า 1,500 ล้านบาท

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้มีหน่วยงานต่างๆ นำเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ยารักษาโรค เรือท้องแบน เข้าให้การช่วยเหลือ รวมเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท ส่วนสถานการณ์โดยทั่วไป กำลังเข้าสู่สภาวะปกติ เส้นทางคมนาคม สามารถใช้งานได้ทุกเส้นทาง ระบบการสื่อสารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบบไฟฟ้าใช้การได้เกือบทั้งหมดแล้ว ในส่วนของสถานการณ์น้ำ ในตัวเมืองหาดใหญ่ และเขตเทศบาลใกล้เคียง ระดับน้ำลดลงหมดแล้ว เว้นแต่บริเวณรอบนอกทะเลสาบสงขลา อาทิ อำเภอสิงหนคร , สทิงพระ , ระโนด , กระแสสินธุ์ และควนเนียง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่