เลี่ยงปล่อยโคมลอยใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด(มหาชน) ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียง สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย การปล่อยลูกโป่งสวรรค์ การจุดพลุและดอกไม้ไฟ ซึ่งส่งผลให้รบกวนการบินของเครื่องบิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่หากประชาชน หรือ หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมปล่อยโคมลอย จุดพลุและดอกไม้ไฟ ดังกล่าวในเขตใกล้เคียงสนามบินฯ ต้องใช้โคมลอยตามมาตรฐาน และต้องประสานกับ ท่าอากาศยานฯ หรือ หอบังคับการบิน ก่อนล่วงหน้า 7 วัน ที่หมายเลข 02-287-3531 - 41