ปภ.สรุปเหตุภัยพิบัติเสียชีวิต206รายแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานตัวเลขล่าสุด จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต จากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จำนวน
28 จังหวัด ล่าสุด มียอดผู้เสียชีวิต รวม 206 ราย แบ่งเป็นในภาคเหนือ กลาง และอีสาน จำนวน 146 ราย โดยมี จ.นครสวรรค์ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สิงห์บุรี 1 ราย ส่วนในภาคใต้ เสียชีวิต รวม 60 ราย โดยมี จ.นครศรีธรรมราช เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย