เชียงใหม่จัดงานบอกรักพ่อที่ภูพิงค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สภา โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และคณะกรรมการอำนวย โครงการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพระบาทที่ยาตรา ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการบอกรักพ่อที่ภูพิงค์ ในวันที่ 30 พ.ย. ที่ประตูท่าแพ และวันที่ 1 ธ.ค. ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ปรากฏแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยภายในกิจกรรม จะมีการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จากอาสาสมัคร 84 คน ระยะทาง 999 ก.ม. จากกรุงเทพมหานคร มาเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันบอกรักพ่อ ที่ พระตำหนักภูพิงค์ มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปล่อยโคมไฟ 84 ดวง บริการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมภาคบันเทิง เป็นต้น ในระหว่างการเดินทาง จะมีการมอบเกียรติบัตร พ่อดีเด่น 9 จังหวัด ในเส้นทางที่ผ่านมา มอบจักรยาน 84 คัน และมอบผ้าห่มพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยรวม 8,400 ผืน ด้วย