น้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลท่วม2อำเภอพัทลุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระลอก 2 ล่าสุด น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด ไหลบ่า เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ตำบลโคกชะงาย ตำบลปรางหมู่ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง ได้ขยายวงกว้าง หลังจากเกิดภาวะฝนตก ถนนหลายสายในหมู่บ้าน มีน้ำไหลผ่านทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก โดยระดับน้ำสูง เฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 ซ.ม. และพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ใน 9 ตำบล 5 อำเภอ ระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในพื้นที่ดังกล่าว อยู่ด้วยความยากลำบาก เนื่องจาก น้ำท่วมขังหลายวัน

ขณะที่ จังหวัดพัทลุง ได้แจ้งเตือนหมู่บ้าน ภัยดินถล่ม 28 หมู่บ้าน ในป่าเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วย อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ ที่ได้เกิดดินสไลด์ โดยจุดดังกล่าว มีบ้านเรือนเสี่ยงภัยจำนวน 151 ครอบครัว กว่า 500 คน และหมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะท่อม อำเภอกงหรา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม. เพื่อจะได้อพยพชาวบ้านได้ทันทวงที หากเกิดเหตุการณ์ ไม่น่าไว้วางใจ