ปภ.แนะเช่ารถตู้ทอดกฐินเลือกที่ได้มาตรฐาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยว่า ช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังเทศกาลออกพรรรษา ประชาชนนิยมเดินทางไปทอดกฐินตามวัดในต่างจังหวัด โดยเลือกใช้บริการรถโดยสาธารณะ และรถตู้โดยสาร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพรถไม่ได้มารตฐาน

ดังนั้น ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงอยากจะแนะนำให้ประชาชนเลือกบริการ จากศูนย์เช่ารถ ที่ได้มาตรฐาน ไม่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ประจำรถ อย่างครบครัน พนักงานขับรถมีความชำนาญเส้นทาาง และมีประสบการณ์ในการขับรถเป็นอย่างดี ในขณะเดินทาง ควรควบคุมให้พนักงานขับรถ ปฏิบัติตามกฎจราจร และหมั่นสังเกตอาการของพนักงานขับรถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขนาดใหญ่ ที่มักจะเกิดกับรถโดยสารสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ทางสายด่วนนิรภัย 1744ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป