กกต.ยกคำร้องศิริโชคแทรกแซงโยกขรก.ตร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยเสียงข้างมาก ให้ยกคำร้องกรณีที่ นายศิริโชค โสภา เลขานุการส่วนตัว นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำนามบัตรที่ลงลายมือชื่อตนเองไปฝากให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สรรหาบุคคลที่เหมาะสม ในการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยความเห็นของคณะกรรมการไต่สวน เห็นว่า นายศิริโชค ใช้ความเป็น ส.ส. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร และในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น นายศิริโชค ก็มิได้เป็น กรรมธิการ หรือ มีส่วนได้เสียโดยตรง

ทั้งนี้ พฤติการณ์การกระทำของ นายศิริโชค มีลักษณะเป็นเพียงคำรับรอง หรือ ยืนยันความสามารถของบุคคล ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นเพียงการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา เท่านั้น

อีกทั้ง การแต่งตั้งจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการตำรวจ ประกอบ กฎ ก.ตร. ดังนั้น การกระทำดังกล่าวของ นายศิริโชค ยังไม่ถึงขั้นเป็นการก้าวก่าย หรือ แทรกแซง อันเป็นการต้องห้ามตาม มาตรา 266(2)