รอง ผบ.ตร.มอบนโยบายให้ภ.1เข้มคดีค้างเก่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค 1 มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ปรึกษา สบ 10 ในฐานะรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมข้าราชการ ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวเน้นย้ำ ให้ข้าราชการตำรวจ บริหารปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีค้างเก่า และอาชญากรรมพื้นฐาน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ได้แก่ คดีประทุษร้ายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน งานปราบปรามอบายมุข และ ยาเสพติด พร้อมกันนี้ ยังเน้นเรื่องการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ทางปัญญา เพื่อเร่งรัดให้การทำงานเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง และพื้นที่สีเหลือง สำหรับงานสายตรวจ ต้องมีการจัดระบบงานสายตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ พร้อมกับจัดทำแผนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาพปัญหา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ในการวางแผนงานสายตรวจให้เป็นระบบ